مجتمع پزشکی نور پردیس

جستجو
صفحه اصلی
مجتمع پزشکی نور پردیس
مجتمع پزشکی نور پردیس

کلینیک پزشکی نور

 

پزشک عمومی

دندانپزشکی

مامایی و زنان

بخشهای تخصصی‌‌ جراحی سرپایی

پانسمان،تزریقات بوتاکس

تزریق ژل،مزوتراپی و...‌‌

 

تلفن‌های تماس:

02176492600

02176492700

02176492800

 

آدرس: پردیس، فاز3، خیابان معلم

 مجتمع پزشکی نور پردیس
مجتمع پزشکی نور پردیس
 مجتمع پزشکی نور پردیس
مجتمع پزشکی نور پردیس
 مجتمع پزشکی نور پردیس
مجتمع پزشکی نور پردیس
 مجتمع پزشکی نور پردیس
مجتمع پزشکی نور پردیس
 مجتمع پزشکی نور پردیس
مجتمع پزشکی نور پردیس