درمانگاه شبانه روزی نور

جستجو
صفحه اصلی
درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور

درمانگاه شبانه روزی نور

 

پزشک عمومی

 

دندانپزشکی

 

مامایی و زنان

 

گوش و حلق و بینی

 

مغز و اعصاب

نوار عصب عضله و نوار مغزی

 

بخشهای تخصصی

جراحی سرپایی

 

پانسمان،تزریقات بوتاکس

 

تزریق ژل،مزوتراپی و...

 

 

تلفن های تماس:

02176492600

02176492700

02176492800

 

آدرس: پردیس، فاز3، خیابان معلم

درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور
درمانگاه شبانه روزی نور