فست فود اسنک اسنک

جستجو
صفحه اصلی
فست فود اسنک اسنک
فست فود اسنک اسنک

اولين و تنها ارائه دهنده

اسنک در شرق استان تهران

 

اسنک /  پیتزا

 

ساندویچ بمبی


ساندویچ سرد و گرم

 

اسنک تنوری / سوخاری

 

سیب زمینی

 

 

تلفن تماس:

09222025132

 

 

اینستاگرام:

SnackSnack.1@

 

آدرس: فاز1، بلوار ابن سینا

کوچه نوروز4، روبروی کوچه نوروز3

 

منوی اسنک اسنک

 

 

 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack
 SnackSnack
SnackSnack