فست فود برگریل پردیس

جستجو
صفحه اصلی
فست فود برگریل پردیس
فست فود برگریل پردیس

برگر دست ساز بدون روغن

تلفن‌‌‌‌های تماس:

02176289600

02176289700

 

آدرس: پردیس فاز 3.خ معلم، مجتمع تجاری امید

 Burgrill
Burgrill
 Burgrill
Burgrill
 Burgrill
Burgrill
 Burgrill
Burgrill
 Burgrill
Burgrill
 Burgrill
Burgrill
 Burgrill
Burgrill